Teamontwikkeling & teamvorming

Teamvorming betekent letterlijk “het vormen van een team”. Dit wil niet zeggen dat je maar zoveel mogelijk mensen met verschillende kwaliteiten aan een team moet toevoegen, maar betekent wel dat je met je team méér inzicht in en begrip voor elkaar probeert te krijgen.

Teamvorming ontstaat wanneer teamleden zichzelf en elkaar beter leren kennen en daardoor beter tot een effectievere samenwerken komen. Je hebt als team meer kennis over de kwaliteiten en mogelijkheden van elkaar en meer onderling begrip en betrokkenheid.

In de trainingen wordt er, afhankelijk van het doel, gewerkt aan visie, communicatie en samenwerking.
Er kunnen van veel verschillende methodes gebruik worden gemaakt en van diverse spel- en werkvormen.
Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn;

  • De Bono
  • DISC
  • Kernkwadranten
  • Kwaliteitenspel
  • Teamspel
  • Kunstzinnige vorming